Privacy verklaringAlgemeen
BSM-Educatief respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

In deze Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. BSM-Educatief draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij de Registratiekamer hebben plaatsgevonden.

Welke gegevens worden door BSM-Educatief verwerkt?
De gegevens die door BSM-Educatief worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) en gegevens die in verband staan met het door uw gekozen betaalmiddel. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de site van BSM-Educatief.

Wat doet BSM-Educatief met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is: - het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres; - het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site; - het kunnen doen van (depersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins. De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Links
De site van BSM-Educatief kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft BSM-Educatief geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Beveiliging
Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. BSM-Educatief hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Uw rechten
U kunt altijd aan BSM-Educatief vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan BSM-Educatief vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die BSM-Educatief zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u via de afmeldprocedure zoals op de site vermeld, BSM-Educatief hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

Informatie over BSM-Educatief privacybeleid
Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy beleid van BSM-Educatief kunt u een e-mail sturen naar
info@bsm-educatief.nl of bellen naar + 31 492 521 827.

Copyright © 2005-2010 BSM-Educatief

Terug